PL EN DE

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych

Wszechobecność wyrobów, elementów i detali z tworzyw sztucznych w codziennym życiu człowieka sprawia, że nie wyobrażamy już sobie ich braku. Biorąc pod uwagę zmiany już zachodzące i przewidywane, takie jak:

  • globalny wzrost ludności, a więc nieunikniona urbanizacja,

  • ocieplenie klimatu,

  • nieuniknione braki w dostawie energii,

  • kolejna rewolucja technologiczna,

  • radykalne zmiany w ochronie zdrowia i środowiska,

należy przypuszczać, że nastąpi w szybkim czasie przełom w prowadzonych już badaniach nad tworzywami sztucznymi i wprzęgniecie uzyskanych rozwiązań do produkcji nowego rodzaju plastiku. Już dziś możemy zauważyć tego oznaki w postaci materiałów polimerowych wykorzystywanych jako przewodniki w różnorodnych urządzeniach elektronicznych czy też w ogniwach fotowoltaicznych. Zainteresowanie naukowców tworzywami sztucznymi nie jest bez przyczyny, ponieważ ich produkcja jest w miarę tania. Mają zatem okazję zaistnieć, wypierając z rynku zdecydowanie droższe ogniwa z półprzewodnikami np. krzemowymi. Nowoczesny plastik produkowany w formie elastycznej folii polimerowej z nadrukiem ogniwa fotowoltaicznego? Czemu nie – tanio, szybko i o wiele lżej, co z kolei przełoży się na większe możliwości montażu na konstrukcjach o mniejszym udźwigu.


Innowacyjne technologie w produkcji elementów plastikowych

Z uwagi na fakt, że obecnie produkcja tworzyw sztucznych oparta jest na ropie i gazie ziemnym, a więc surowcach tzw. nieodnawialnych, poszukiwania nowych źródeł ukierunkowane są siłą rzeczy na odnawialne. Intensywne badania prowadzone są z wykorzystaniem biomasy, a dotychczasowe rezultaty wskazują, że będzie to jedna z głównych gałęzi produkcji wyrobów z tworzywa sztucznego. Niezwykle ciekawym kierunkiem wykorzystania polimerów jest ich modyfikacja nanomateriałami. I tu już wkraczamy na zupełnie nowy poziom produkcji, której rezultatem są wyroby, elementy i detale z plastiku dedykowane dla przemysłu transportowego pod każdą postacią, a także ochronie zdrowia. Trwają także intensywne prace nad wykorzystaniem dwutlenku węgla do produkcji nowoczesnych tworzyw sztucznych – czy przy okazji zatrzymamy efekt cieplarniany?